Opslag

Aan het Laagveld 1 in Asten staat het koel- en vrieshuis. Hier worden de producten op de van toepassing zijnde temperaturen opgeslagen tot de klant aangeeft wat het vervolg is. Vriescentrale Asten beschikt over de technische en menselijke capaciteit om de koel- en vriesproducten volgens de hoogste eisen van de voedingssector en de controlerende instanties te bewaren.