Milieu

Vriescentrale Asten beschikt sinds eind 2009 over een centraal gereguleerd en geoptimaliseerd koel- en vriessysteem
waarbij het maximale rendement uit een minimale milieubelasting wordt gehaald.